banner
Haav24 > Operatsioonihaav
 

Operatsioonihaav

 

Operatsioonihaav on vigastushaava alaliik, mis paraneb tavaliselt hästi, kuna ta teostatakse tavaliselt aseptilises (mikroobidevabas) keskkonnas ja suletakse õmblustega.

Soovitused operatsioonihaava sidumiseks:
• Operatsioonihaav seotakse sobiva imava sidemega.
• Esimest korda vahetatakse sidet tavaliselt 2 ööpäeva (48 tundi) pärast operatsiooni.
• Suure haavaeritise korral tuleb sidet vahetada varem.
• Operatsioonihaava võib pesta 48-72 tundi pärast operatsiooni, kui haava servad on sulgunud ja haava ei ole jäetud dreeni.

Operatsioonihaava õmbluste eemaldamise aeg sõltub selles, millises kehapiirkonnas haav asub. Näopiirkonna, pea- ning jäsemehaavadelt eemaldatakse õmblused varem kui näiteks seljapiirkonnast.

Liiga varane õmbluste eemaldamine võib põhjustada haava lahtiminekut. Seepärast tuleks õmbluste eemaldamisel kindlasti kinni pidada kirurgi soovitustest.

Vt. ka http://www.itk.ee/upload/files/Patsiendi-infomaterjal/ITK552_Operatsioonihaava_hooldus.pdf